روش جدیدی است که از خون بیمار استفاده می شود و پس از استفاده از استخراج پلاکتهای غنی شده در پلاسما و فعال نمودن آن توسط کلسیم جهت جوانسازی صورت ، رفع تیرگی صورت ، تقویت موی سر و طولانی نمودن طول عمر سلولهای چربی تزریق شده استفاده می شود.