جراحی پلاستیک

جراح پلاستیک

در یک تعریف ساده وظیفه جراح پلاستیک به این شکل ارائه شده است "جراح پلاستیک متخصصی است که وظیفۀ آن حفظ، بازسازی و تغییر بدن انسان می باشد". یکی از وظایف بسیار مهم جراح پلاستیک رفع نقص های زیبایی یا عملکردی است؛ به عبارت دیگر نقص ها و عیوبی که زیبایی ظاهری فرد را تحت الشعاع قرار می دهند یا عملکرد برخی اندام ها را دچار اختلال می کنند توسط جراح پلاستیک قابل رفع می باشند. بخش بزرگی از عیوب زیبایی یا عملکردی که توسط که جراح پلاستیک رفع می شوند ریشه در عوامل اکتسابی و مادر زادی دارند و بخشی دیگر نیز در طول زمان ایجاد می شوند. یک جراح پلاستیک می تواند طیف بسیار گسترده ای از عیوب زیبایی یا عملکردی فرد را رفع کند یا بسیاری از خصائص زیباشناختی ظاهری را در فرد حفظ کند. جراح پلاستیک نه تنها می تواند تغییرات مورد نیاز و ضروری را در چهرۀ فرد ایجا کند بلکه قادر است تا تغییرات لازم را بوسیلۀ عمل های جراحی یا سایر روش ها در دیگر نقاط بدن نیز ایجاد کند. گرچه یک جراح پلاستیک بسیاری از عمل های جراحی پلاستیک را انجام می دهند اما باید توجه داشته باشید که برخی از تخصص ها در زمینۀ جراحی پلاستیک به ظرافت بسیار بالایی نیاز دارند و به همین دلیل باید به پزشکانی که در آن زمینه تخصص بالایی دارند مراجعه شود. از آن رو که کار جراح پلاستیک با بسیاری از اندام هایی مرتبط است که از منظر عملکردی یا زیبایی شناختی مهم هستند بنابراین باید در امر انتخاب جراح پلاستیک مناسب نهایت دقت را داشت.